Panel uživatele

AquaChek digitální čtečka testovacích proužků

AquaChek digitální čtečka testovacích proužků

Testery kvality vodyAquaChek TruTest čtečkaAquaChek TruTest - digitální čtečka proužků s LCD displejem

1988 Kč s DPH

2490 Kč s DPH Sleva 502 Kč

Hlídací pes

Nejdříve se musíte přihlásit

Dostupnost: Na dotaz

Výrobce: Hanscraft, Marimex

AquaCheck TruTest je digitální čtečkou proužků. Nabízí vysokou přesnost při čtení - odpadají rozpaky ohledně přesného odstínu výsledné barvy, čtečka je přečte za Vás a hodnotu Vám ukáže display. Díky pokrokové čtecí technologii jednoduše ponoříte testovací proužek do vířivky nebo do bazénu a získáte rychle přesné výsledky v několika málo vteřinách.

Měřit můžete: volný chlor nebo brom, hodnotu pH a celkovou alkalitu.

- Přesné a rychlé výsledky v 15ti vteřinách

- Velmi přehledný display LCD

- Výsledky jsou numerické - volný chlor nebo brom, pH a celková alkalita

- Paměťová funkce čtečky uchovává posleních 9 výsledků testování - průběžná kontrola historického stavu

- Signalizace LOW / OK / HIGH - indigace výsledků testování (NÍZKÁ HODNOTA / OK HODNOTA / VYSOKÁ HODNOTA)

- Napájení: 2x AA baterie, nejsou součástí balení

- Součástí balení je i 25ks testovacích proužků Aquacheck digital TruTest

- Čtečka je vodotěsná, plave na hladině

Vyrobeno v USA

Rychlý manuál pro Aquachek TruTest:

Podle nákresu v přiloženém manuálu vložte 2 baterie typu AA. Konstrukce bateriového pouzdra zabrání spuštění přístroje při nesprávném vložení baterií. POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ ALKALICKÉ BATERIE.

Pokyny k použití

1. Stiskněte Power ON. Zapněte jednotku stisknutím tlačítka napájení. Na displeji se objeví „On".

2. Stiskněte tlačítko spuštění a ponořte současně proužek. Testovací proužek okamžitě vyjměte a přebytek vody z proužku odstraňte prudkým pohybem zápěstí.

3. Umístěte hrot proužku do zadního konce kanálu, položte je naplocho, polštářkem dolů. NEPOSOUVEJTE ZKUŠEBNÍ PROUŽEK PO SKLE.

4. Nyní počkejte na výsledky (Proužek nedržte). Digitální údaje pro volný chlór, pH a celkovou alkalitu se objeví během sekund.

Zkontrolujte stav svých výsledků pro každý parametr. Stav LO=nízký, OK=ideální, HI=vysoký se ob jeví vlevo u každé digitální hodnoty.

Funkce produktu a informace

Funkce paměti (č. 2, střední tlačítko)

• Stiskněte paměťové tlačítko, abyste si prohlédli svých posledních devět hodnot.

Chybová hlášení

• Pokud se namísto číselné hodnoty zobrazí ER, leží výsledek testu mimo měřitelný rozsah. Parametr nabývá příliš vysoké či nízké hodnoty, takže jej nelze přesně analyzovat. Stavy jednotlivých parametrů (LOW nebo HI) vám napoví, jak máte vodu ošetřit. Po ošetření proveďte test znovu.

• Pokud se na displeji zobrazí ER2, došlo k chybě při čtení testovacího proužku. Ověřte, že při testu postupujete správně. Používejte pouze testovací proužky AquaChek TruTest, jiné není možné použít.

• Pokud se na displeji zobrazí ER3, nebyl do přístroje vložen žádný proužek, nebo byl proužek vložen nesprávně. Správná poloha proužku je měřicími ploškami dolů, přičemž horní plocha doléhá na horní stěnu zářezu.

• Jestliže se v místě TA na displeji TruTest meter objeví pouze LO, napětí baterie pokleslo pod povolenou mez. Vyměňte baterie.

Použití testovacího proužku

• Testovací proužky AquaChek TruTest jsou kalibrovány pouze pro použití se čtečkou AquaChek TruTest.

• Každý proužek lze použít jen jednou. Nenamáčejte proužek opakovaně. Měření provádějte pouze v klidných částech nádrže.

• Zajistěte používání čerstvého materiálu – utěsněte víčko mezi jednotlivými použitími a skladujte proužky při pokojové teplotě. Proužkem ve vodě nemíchejte ani nepohybujte.

Údržba

• Jednou za čas vytřete zářez pro testovací proužek smotkem vaty namočeným v čisté vodě. Zabráníte tím hromadění nečistot.

• Nevystavujte přístroj agresivním chemikáliím a brusným materiálům.

Skladování

• Abyste ochránili měřič před poškozením ultrafialovým zářením, uchovejte jej mimo přímý sluneční svit.

• Pokud nebudete měřič používat po dobu několika měsíců, vyjměte z něj baterie.

• Toto je skříňka odolná proti vodě Spadne-li měřič do vody, před použitím vyjměte a vysušte baterie i prostor pro ně.

Nevyhazujte baterie do odpadkového koše, ale odevzdejte je k recyklaci. V Evropě proveďte recyklaci přístroje podle směrnice o odpadech z elektrického a elektronického zařízení platné ve vaší zemi.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Jestliže jsou hodnoty TruTest vyšší nebo nižší než se očekávalo, tyto rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny technikou. Důležité:

• Stiskněte tlačítko start ve stejnou dobu, kdy ponoříte zkušební proužek

• Při ponořování zkušebního proužku jím nemíchejte ani nepohybujte. Jednoduše proužek ponořte a vyjměte.

• Nepohybujte zkušebním proužkem po skle.

• Dbejte na to, aby při umístění na měřidlo byly polštářky na proužku otočeny dolů.

• V období mezi testy měřidlo důkladně vytřete dosucha, kanál vyčistěte, zvláště pokud provádíte několik testů po sobě.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info