dobazenu.cz

E-shop s bazény, pískové filtrace, krycí plachty, fólie a jiné příslušenství

AQuaMar Minitabs 0,9 kg

AQuaMar Minitabs 0,9 kg

Malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlorového granulátu. Slouží jako protiprostorový prostředek účinný proti řásám, plístím, bakeriím a virům.

  • Cena: 269 Kč s DPH
  • Před slevou: 359 Kč
  • Sleva: 90 Kč

Dostupnost: Skladem

NEBEZPEČÍ

Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečností list

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku."

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info