Panel uživatele

AQuaMar - Chlor Shock 0,9 kg

AQuaMar - Chlor Shock 0,9 kg

Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru,který ničí většinu druhů řas.Účinkuje též na bakterie a viry. Dávkování 13g na 1m3 vody. Pro správné fungování je nezbytné používat testovací soupravu na měření pH a aktivního chloru v bazénové vodě.

299 Kč s DPH

379 Kč s DPH Sleva 80 Kč

Hlídací pes

Nejdříve se musíte přihlásit

Dostupnost: Skladem

Výrobce: Marimex

Jak zazimovat nadzemní bazén
Končící teplé dny přinášejí starost majitelům venkovních bazénů, protože musí svůj bazén připravit na zimu. Správné zazimování je klíčem k jeho dlouholetému a bezproblémovému užívání.

Pokud venkovní teploty začínají klesat pod bod mrazu, doporučujeme nadzemní bazény zazimovat.

Postup pro bazén Orlando
1.Sítkem nebo vysavačem odstraňte nečistoty z vody.
2.Písek ve filtraci je nutné důkladně propláchnout pro odstranění veškerých nečistot.
3.Schůdky do bazénu očistěte a uložte.
4.Upravte pH vody tak, aby se pohybovalo mezi 6,8 až 7,4, a chlor tak, aby ho bylo 0,3 až 0,5 mg/l. Jakmile bude hodnota pH bazénové vody v požadované hodnotě, poté můžete přidávat ostatní chemické přípravky, které jsou nutné k zazimovacímu procesu.
5.Odčerpejte vodu, aby byla její hladina zhruba 10 cm pod skimmerem. Vratnou trysku uzavřete zátkou (pokud zátku nepoužíváte, snižte hladinu vody 10 cm pod vratnou trysku).
6.Doporučujeme očistit nečistoty na stěnách bazénu přípravkem Aquamar Clear Gel a následně tyto nečistoty setřít kartáčem. Poté vyčistěte skimmer.
7.Hadice odpojte a uložte na suché místo chráněné před mrazem.
8.Odpojte filtraci, výpustnou zátkou z ní vypusťte vodu a uložte ji na suché místo chráněné před mrazem.
9.Do vody přidejte zazimovací prostředek Aquamar Zazimovač. 1 l přípravku na 15 m3 (15 000 l). Poté přidejte trojnásobnou dávku Shock Chlor.
10.Zmrzlá voda nabývá značně na objemu a rozpíná se, tudíž může zapříčinit poškození stěn vašeho bazénu. Abyste těmto tlakům zabránili, doporučujeme vložit po aplikaci všech chemických přípravků do bazénu několik prázdných pet lahví.
11.Bazén zakryjte vhodnou plachtou, kterou pečlivě upevněte k podkladu.
Postup pro bazény Tampa, Hawai, Ohio nebo Tahiti
Zazimování nadzemních bazénů z PVC je podstatně jednodušší. Bazén vypustíme, umyjeme od nečistot, osušíme a uložíme na suché místo, kde nemrzne. U nafukovacích bazénů (bazény Tampa) doporučujeme během zimy několikrát přeložit jiným způsobem a to z toho důvodu, aby se na plastu nevytvořily sklady. V případě dostatečného prostoru můžete vypuštěný a vyčištěný bazén z plastu nechat volně rozložený například pod plachtou na zahradě.

Vypuštěná filtrace se musí vyčistit od usazených nečistot. Taktéž ji doporučujeme skladovat na suchém místě, kde nemrzne.

1.Bazén kompletně vypusťte.
2.Odmontujte veškeré hadice, průchody, skimmer a filtrační zařízení.
3.Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
4.Vyfoukněte horní prstenec a bazén rozložte, aby mohl dostatečně vyschnout.
5.Bazén srolujte (neskládejte), aby nevznikly přehyby.
6.Před uložením bazénu i příslušenství na suché místo s teplotou 5 - 30 °C, se přesvědčte, zda je vše čisté a dostatečně suché.
7.Bazén doporučujeme v průběhu zimy občas přeskládat aby ve folii nevznikali přehyby.

Informace o typu nebezpečnosti nabízených chemických výrobků, viz nařízení CLP 1272/2008/ES, čl. 48, odst.2.


NEBEZPEČÍ Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Ke stažení

Bezpečnostní list Aquamar Chlor Shock

„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku."


 


 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info